Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

6. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
Postupy lege artis a kontroverze v senologii

Abstrakta

 • Intervalový karcinom, nevítaný jev ve screeningu nádorů prsu
  Skovajsová M., Bitmanová H., Frýbová J.
  Mamma centrum DTC Praha a.s.
  MS Word Plný text (doc, 25kB)
 • Diagnostika karcinomu prsu mladých žen
  Skovajsová M., Frýbová J., Trávníčková M.
  Mamma centrum DTC Praha a.s.
  MS Word Plný text (doc, 23kB)
 • Je diagnostika karcinómu prsníka len natívnou mamografiou efektívna?
  Klačko J., Bella V., Malatin D., Zámečníková E.
  Národný onkologický ústav Bratislava, Slovensko
  MS Word Plný text (doc, 29kB)
 • Zvyšuje palpácia a kombinácia diagnostických metód operačnú senzitivitu při karcinóme prsníka?
  D. Malatin, V. Bella, J. Klačko, E. Zámečníková
  NOÚ Bratislava, Slovensko
  MS Word Plný text (doc, 26kB)
 • Diagnostika karcinómu prsníka - aj palpácia?
  Bella V., Malatin D., Klačko J.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko
  MS Word Plný text (doc, 30kB)
 • Vzácnější formy zhoubných nádorů prsu
  M. Bendová, V. Mottl, T. Vedral, M. Brychta, L. Loukotková, Z. Vernerová
  MS Word Plný text (doc, 22kB)
 • Rizikové skupiny žien: Rodinná anamnéza karcinómu prsníka
  Zámečníková E., Bella V., Malatin D.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko
  MS Word Plný text (doc, 30kB)
 • Hormonálmí léčba a riziko karcinomu prsu
  J. Vachoušek, V. Smejkal, M. Tomisová, F. Žák
 • Vliv Tibolonu na sonografický obraz prsu
  L. Večeřová, J. Vachoušek
  Centrum pro nemoci prsu, Praha 10
  MS Word Plný text (doc, 60kB)
 • Analýza dat mamografického screeningu a diagnostické mamografie
  L. Večeřová, J. Vachoušek
  Centrum pro nemoci prsu, Praha 10
  MS Word Plný text (doc, 23kB)
 • Swiss Natural SourcesTM HRT bylinný
  V. Seifert
  Gynekologická ambulance, Mariánské Lázně
 • Současné postavení hormonální léčby v péči o postmenopauzální ženu
  J. Jeníček
  Lékařský dům Praha 7, a.s., Centrum klimakterické medicíny,
  Gynekologicko - porodnická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha 10
  MS Word Plný text (doc, 23kB)
 • Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím
  Halaška M., Chod J., Strnad P., Stankušová H., Komár M.
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK
  MS PowerPoint Plný text (ppt, 120kB)
 • Karcinom prsu v graviditě
  I. Havlín, L. Petruželka
  Chirurgie DTC Praha 4 a Onkologická klinika 1.LF UK a VFN Praha 2
  MS Word Plný text (doc, 19kB)
 • Hereditární faktory karcinomu prsu
  Chod J. jr.1, Puchmajerová A.2, Halaška M. jr.1, Strnad P.1
  1 Gynekogicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
  2 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol Praha
  MS Word Plný text (doc, 25kB)
 • Analýza populačně specifických mutací genu BRCA1 - pilotní studie ve skupině neselektovaných pacientek s karcinomem prsu
  1,2Zikán M., 1Pohlreich P., 3Novotný J., 1Kleibl Z., 1Janatová M.
  1Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN,
  2Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze a
  3Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  MS Word Plný text (doc, 43kB)
 • Genová exprese karcinomu prsu
  Halaška M., Chod J., Strnad P., Kolařík D., Hrouda M.
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka a 1. LF UK
  MS powerPoint Plný text (ppt, 4,8MB)
 • Význam prognostických a prediktivních faktorů karcinomu prsu z úhlu pohledu současné medicíny
  Kolařík D., Rauš K., Halaška M., Halaška M. Jr.
  MS Word Plný text (doc, 21kB)
 • Zvyšuje konzervativní chirurgická léčba výskyt lokálních recidiv karcinomu prsu?
  J. Chovanec, E. Juránková, Z. Pačovský, J. Navrátilová
  Gynekologicko - porodnická klinika, MU a FN Brno
  MS Word Plný text (doc, 30kB)
 • Chirurgické výkony na prsu po neoadjuvantní chemoterapii
  Pecha V., Koževnikovová R., Hovorková K., Folauf V.*
  DTC Praha a.s., * Gynekologické oddělení ÚVN
  MS Word Plný text (doc, 24kB)
 • Mikrometastázy v sentinelové uzlině karcinomu prsu - současné kontroverze
  Julínek S., Winkler L.
  Oddělení jednodenní chirurgie Palas Athena, primář Winkler L.
  MS Word Plný text (doc, 35kB)
 • DCIS a biopsie sentinelové uzliny - průběžné výsledky
  Pavlišta D., Höpker M.
  Brustzentrum Universitäts-Frauenklinik Göttingen, Německo.
  MS Word Plný text (doc, 75kB)
 • Pooperační ranná infekce u pacientek s operací prsu na gynekologickém oddělení ÚVN Střešovice v roce 2004.
  V. Folauf, V. Pecha, R. Koževníková
  MS Word Plný text (doc, 20kB)
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz