Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Publikace

 • Nemoci prsu pro gynekology (Strnad P., Daneš J.) Grada, 2001
 • Gynekologie, kapitola Nemoci prsu (Citterbart K.) Galén, 2001
 • Gynekologie (druhé vydání), Kapitola Nemoci prsu (Rob L., Martan A., Citterbart K.) Galén, 2008
 • Atlas nádorů prsu (Abrahámová J., Povýšil C., Horák J.) Grada, 2000
 • Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu (Abrahámová J., Dušek L.) Grada, 2003

Zahraniční publikace:

 • The Breast, Comprehensive Management of Benign and Malignant Disases (Bland K.I., Copeland E.M.) W.B. Saunders Company, 1998
 • Disease of the Breast 3rd edition, (Harris J.R., Lippman M.E., Morrow M., Osborne C.K., Hellman S.) Lippincot Williams and Wilkins, 2004 (www.lwww.com)
 • Cancer of the Breast (Donegan W.L., Sprat J.S.), W.B Saunders Comp. 1998
 • Surgery of the Breast 2nd edition, (Spear SL., Willey SC., Robb GL., Hammond DC., Nahabedian MY) Lippincot Williams and Wilkins, 2005 (www.lwww.com)
 • Endocrine Oncology (Ethier S.P.) Humama Press, 2000
 • Molecular Basis of Breast Cancer (Russo J., Russo IH) Springer, 2004

Doporučujeme:

 • Neinvazivní karcinom prsu (Pavlišta D. a kolektiv), Maxdorf , v přípravě k tisku
 • Lymfadenektomie a detekce sentinelové uzliny u solidních nádorů, kapitola Karcinom prsu (Šimša J. a kolektiv), Maxdorf, v tisku
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz