Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Senologie (mamologie) - nauka o nemocech prsu

Termín „Senologie“ vznikl od francouzského slova „sein“ – prs na počest zakladatele mezinárodní senologické společnosti, francouzského lékaře Charlese Grose. Společnost vznikla v roce 1976. Mezinárodní senologická společnost (Senologic International Society-SIS) původně sdružovala mnoho národních společností. V roce 2001 došlo k rozštěpení na dvě společnosti zabývající se problematikou nemocí prsu, původní společnost S.I.S a nová asociace, nazvaná WSBH (World Society of Breast Health), která zahájila svou činnost v červnu roku 2001. Diagnostika a léčba nemocí prsu však sdružuje mnoho odborností, proto je tématika nemocí prsu na pořadu mnoha odborných konferencí. Dále je uveden stručný přehled organizací zabývajících se touto problematikou s jejich webovými adresami.

  • S.I.S – Senologic International Society (www.sisbreast.org)
  • WSBH – World Society of Breast Health (www.wsbh.org)
  • EUSOMA – European Society of Mastology (www.eusoma.org)
  • EORTC-BCG – The Breast Cancer Group of the European Organisation for Research and Treatment in Cancer (www.eortc.be)
  • Europa Donna – The European Breast Cancer Coalition (www.cancerworld.org)
  • ECCO – The European cancer conference (www.ecco-org.eu) patří mezi vedoucí světové multidisciplinární organizace, která sdružuje evropské společnosti zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou malignit (Federation of European Cancer Societies – www.fecs.be)
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz