Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Atestace

Následující přehledné články by mohly splnit požadavky kladené při atestaci z oboru gynekologie a porodnictví. Určitá problematika se zde může opakovat – je to dané jejich vznikem a v současné době není v mých silách tyto články koordinovat. Zcela jistě podlehnou úpravám – je to jen otázkou času.

Pavel Strnad

Přehledné články:

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz