Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Konalo se

2013

 • 14. celostátní konference o nemocech prsu
  Přehled diagnostiky a léčby nemocí prsu v každodenní praxi

  23. 3. 2013
  FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
  Program

2012

 • 13. celostátní konference o nemocech prsu
  Nemoci prsů v každodenní praxi

  31. 3. 2012
  FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
  Program

2011

 • 12. celostátní konference o nemocech prsu
  Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu
  Senologie pro praxi, Hormony a prs

  26. 3. 2011
  FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
  Program
  Přednášky

2010

 • 11. celostátní konference o nemocech prsu
  Novinky v senologii, Senologie pro praxi, Hormony a prs

  13. 3. 2010
  FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
  Témata
  Program

2009

 • 10. celostátní konference o nemocech prsu
  Novinky v prevenci, diagnostice a léčbě nemocí prsu

  14. 3. 2009
  FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
  Program
  Přednášky

2008

 • 9. celostátní konference o nemocech prsu
  Hormony a karcinom prsu
  Diagnostika a léčba časných stadií karcinomu prsu

  29. 3. 2008
  FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
  Témata

2007

 • 8. celostátní konference o nemocech prsu
  Hormony a karcinom prsu
  Diagnostika a léčba časných stadií karcinomu prsu

  17. 3. 2007
  Velká posluchárna FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84

2006

 • 7. celostátní konference o nemocech prsu
  Chyby, omyly a nové trendy v senologii

  18. 3. 2006
  Velká posluchárna FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
  Abstrakta

2005

 • 6. celostátní konference o nemocech prsu
  Postupy lege artis a kontroverze v senologii

  19. 3. 2005
  Velká posluchárna FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
  Témata
  Abstrakta

2004

 • Konference o nemocech prsu
  5. celostátní konference Senologické sekce
  27.3.2004
  Témata

2003

 • Konference "Hormony a karcinom prsu, Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu"
  4. celostátní konference Senologické sekce
  29.3.2003
  Abstrakta
  Program

2002

 • Konference "Chirurgická a konzervativní léčba v senologii, chemoprevence karcinomu prsu"
  3. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
  6.4.2002
  Komentář k přednáškám
  Program

2001

 • Konference "Kontroverze v senologii"
  2. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP "Kontroverze v senologii"
  7.4.2001
  Podrobnosti ...
 • Mamografický screening
  Návrh doplnění vyhlášky 183/2000 o zavedení preventivního (screeningového) mamografického vyšetření u žen od 46 do 68 roku věku ve dvouletých intervalech.
  Podrobnosti ...
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz