Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

12. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP

Přednášky

 1. Dědičné nádory prsu (BRCA, non BRCA)
  Puchmajerová A.
  ÚBLG, oddělení klinické genetiky FN Motol, Praha
  MS PowerPoint pr1.pps (ppt, 367kB)
 2. Familiárny výskyt ca prsníka - naše skúsenosti
  Zámečníková E, Bella V, Bellová L.
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
  MS PowerPoint pr2.pps (ppt, 821kB)
 3. Hereditárny výskyt ca prsníka - naše skúsenosti
  Bella V, Bellová L, Zámečníková E.
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
  MS PowerPoint pr3.pps (ppt, 388kB)
 4. Novinky v péči o osoby s vrozenou predispozicí k nádorům prsu a vlastní výsledky činnosti ambulance
  Novotný J, Zimovjanová M.
  Onkologická klinika VFN a 1.LF UK, Praha
  MS PowerPoint pr4.pps (ppt, 233kB)
 5. Systematické vyhledávání žen se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu – spolupráce mamocentra, genetické ambulance a onkologické ambulance
  Mlyneková K, Šteinfeldová G, Lukešová I, Pokorná E, Frydrych P.
  Mamocentrum, Sokolov
  MS PowerPoint pr5.pps (ppt, 2MB)
 6. Mamografický vzhled karcinomu mléčné žlázy u žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu mléčné žlázy
  Dvořák K, Jandáková E, Brančíková D.
  Mamodiagnostické oddělení Fakultní nemocnice Brno
  MS PowerPoint pr6.pps (ppt, 106MB)
 7. Styčné body práce onkochirurga, plastického chirurga a onkologa při léčbě pacientek s karcinomem prsu
  Bendová M, Mottl V, Nejedlý A, Brychta M, Vedral T, Kubecová M.
  Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha
  Prezentace není určena ke zveřejnění na webu
 8. Zvětšení prsů injektabilními fillery
  Dušková M.
  Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV, Praha
  Prezentace není určena ke zveřejnění na webu
 9. Hormonální terapie při léčbě karcinomu prsu
  Bendová M.
  Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FN KV, Praha
  MS PowerPoint pr9.pps (ppt, 2MB)
 10. Kryodestrukce - nová alternativa léčby fibroadenomů prsu
  Pavlišta D, Daneš J.
  Gynekologicko-porodnická klinika, Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
  MS PowerPoint pr10.pps (ppt, 9MB)
 11. Přesnost stanovení velikosti lobulárního karcinomu při použití konvenčních zobrazovacích metod versus bioptické ověření - 1.část
  Večeřová L., Trnková M.
  Centrum pro nemoci prsu, Aeskulap, Biolab, Praha
  MS PowerPoint pr11 + 12.ppsx (ppt, 24MB)
 12. Přesnost stanovení velikosti lobulárního karcinomu při použití konvenčních zobrazovacích metod versus bioptické ověření - 2.část
  Trnková M., Večeřová L.
  Aeskulap, Biolab, Centrum pro nemoci prsu, Praha
  MS PowerPoint pr11 + 12.ppsx (ppt, 24MB)
 13. Postupy při nálezu rezistence v prsu
  Škultéty J., Strnad P.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha
  MS PowerPoint pr13.pps (ppt, 141kB)
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz