Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

12. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP

Všeobecné informace

Termín:sobota 26.03.2011, od 8.00 hod.
Místo konání:FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS ČLS JEP
a Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol
Tématika: Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu
Senologie pro praxi
Hormony a prs
Přihlášky: Přihlášky k aktivní účasti zašlete do 17.1.2011, k pasivní účasti do 7.3.2011.
Autory přednášek prosíme o předání přednášky v elektronické formě do 26.3.2011. Bude zveřejněna na webových stánkách sekce.
Registrační poplatek: Registrační poplatek je 500 Kč, pro SZP 300 Kč a pro zaměstnance FN Motol 100 Kč a bude vybírán při registraci 26.3.2011. První autor přednášky registrační poplatek neplatí.

Doc.MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Předseda senologické sekce ČGPS
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz