Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

6. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
Postupy lege artis a kontroverze v senologii

Témata

  1. Diagnostika karcinomu prsu a kontroverze klinického vyšetření prsů
  2. Identifikace rizikové skupiny žen a postupy prevence
  3. Management hormonální léčby z hlediska rizika karcinomu prsu
  4. Postupy a kontroverze chirurgické léčby (výkony v lokální x celkové anestézii, problematika vztahu: tumor x okraj excize, současné postavení mastektomie, konzervativní výkony po neoadjuvantní chemoterapii)
  5. Postupy a kontroverze chirurgie axily, význam mikrometastáz v lymfatických axilárních uzlinách
  6. Současné postavení ovarektomie (kastrace) v léčbě karcinomu prsu
  7. Varia
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz