Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

7. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
Chyby, omyly a nové trendy v senologii

Abstrakta

 • Chyby a omyly v péči o prsy z pohledu klinika
  Pavel Strnad
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol
  MS PowerPoint CH a O - kasuistiky.ppt (ppt, 1.8MB)
 • Elektrická impedanční tomografie (EIT) – praktické využití
  Daneš J., Trokhanova, P., Steyerová P., Campbell, J.
  Centrum diagnostiky chorob prsu , VFN v Praze
  MS Word Abstrakt 1 - Elektricka impedancni tomografie.doc (doc, 25kB)
 • CTLM - CT laserová mammografie – praktické využití
  Steyerová P., Vedralová J., Kopecká J., Danes J
  MS Word Abstrakt 2 - CTLM.doc (doc, 23kB)
 • Chyby a omyly pri diagnóze Morbus Paget
  Eva Mináriková, Vladimír Bella, Dušan Malatin
  Národný onkologický ústav Bratislava, Slovensko
  MS Word Abstrakt 3 - Chyby a.doc (doc, 22kB)
 • Chyby a omyly pri USG vyšetrení pri histologicky overených karcinómov prsníka do 10mm
  Vladimír Bella, Dušan Malatin, Ján Klačko
  Národný onkologický ústav Bratislava, Slovensko
  MS Word Abstrakt 4 - Chyby a.doc (doc, 21kB)
 • Pozitívna prediktívna hodnota patologických mikrokalcifikátov
  Ján Klačko, Vladimír Bella, Dušan Malatin
  Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko
  MS Word Abstrakt 5 - Mikrokalcifikace.doc (doc, 20kB)
 • Parciální mastektomie versus ablace prsu u invazivního lobulárního karcinomu?
  Julínek S., Sečkařová D.(1)
  Oddělení jednodenní chirurgie Palas Athéna, Praha
  (1)Radiodiagnostické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 4
  MS Word Abstrakt 6 - Parcialni mastektomie versus.doc (doc, 32kB)
 • Nové metódy v senológii na báze merania radiačnej teploty
  D.Malatin, V. Bella, J. Klačko
  Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko
  MS Word Abstrakt 7 - Nove metody na baze merania radiacnej.doc (doc, 23kB)
 • Bisfosfonáty v léčbě karcinomu prsu
  J. Chovanec, J. Navrátilová, Z. Dostálová
  Gynekologicko – porodnická klinika MU Brno
  MS Word Abstrakt 8 - Bisfosfonaty v lecbe karcinomu prsu.doc (doc, 42kB)
 • Radionavigovaná detekce nehmatných karcinomů prsu s biopsií sentinelové uzliny (ROLL)
  Strnad P., Rob L., Chod J., Halaška M., Michalová K., Moravcová Z., Zuntová A., Křížová H., Daneš J.
  Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav patologické anatomie, Klinika nukleární medicíny, Klinika zobrazovacích metod 2 LF.UK a FN Motol
  Mamodiagnostické screeningové centrum, Beroun
  MS PowerPoint Minimalizace chirurgie a kvalita zivota.ppt (ppt, 91MB)
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz