Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

3. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
"Chirurgická a konzervativní léčba v senologii, chemoprevence karcinomu prsu"

Termín: 6.4.2003
Místo konání:Velká posluchárna 2. LF UK
Budova ředitelství FN MOTOL
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS ČLS JEP
Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

Program:

7.30 – 9.00Registrace
9.00Zahájení
9.05 – 10.20Riziko karcinomu prsu a možnosti prevence
 1. Možnosti předpovědi individuálního rizika vzniku karcinomu prsu: předběžné výsledky case-control studie 9 500 žen
  J. Novotný, L. Pecen, L. Petruželka, L. Dušek, A. Svobodník, V. Jeřábková, V. Bencko
  Onkologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
 2. Význam koncepcie rizikových faktorov ca mammae
  V. Bella, D. Malatin
  NOÚ, Bratislava
 3. Hereditární nádorová predispozice ke karcinomu prsu
  V. Krutílková, M. Havlovicová  .
  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
 4. Familiárny výskyt ca mammae v súbore pacientok prsníkových ambulancií NOÚ Bratislava a 12 rokov
  E. Mináriková, V. Bella, D. Malatin
  NOÚ, Bratislava
 5. Hereditární a familiární karcinom prsu
  B. Konopásek, E. Helmichová
  Onkologická klinika 1LF UK a VFN Praha, AOC VFN, Praha
 6. Možnosti chemoprevence a úloha HRT u žen se zvýšeným rizikem karcinomu prsu
  P. Strnad
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diskuze 15 min.
10.20 – 11.00Přestávka
11.00 – 12.05Problematika nezhoubných lézí prsu
 1. Chyby a omyly v diagnostice benigních nádorů prsu
  J. Vachoušek, V. Smejkal, E. Gutwirtová
  Centrum pro nemoci prsu, Praha
 2. Karcinom prsu napodobující benigní lézi
  M. Halaška ml., J. Chod, P. Strnad
  Gynekologicko-porodnická klinika 2 LF UK a FN Motol, Praha
 3. Benigní onemocnění prsu napodobující karcinom
  J. Adámek, R. Zemanová, M. Wald
  1. Chirurgická klinika 2 LF UK a FN Motol, Praha
 4. Korelácia výsledkov USG-M s histologickou diagnózou fibroadenómu
  V. Bella, D. Malatin, J. Klačko, A. Šimová
  NOÚ, Bratislava
 5. Korelácia výsledkov NM s histologickou diagnózou fibroadenómu
  J. Klačko, V. Bella, D. Malatin
  NOÚ, Bratislava
 6. Zhoršenie dysplázie pri HST objektivizované NM a USG-M
  A. Šimová, V. Bella, D. Malatin
  NOÚ, Bratislava
Diskuze 15 min.
12.05 – 12. 50Mamografický screening
 1. Stav příprav pro mamografický screening v České Republice
  J. Daneš
  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 2. Typologie mléčné žlázy, výpovědní hodnota mamografie
  M. Skovajsová, M. Trávníčková, I. Novotná
  D.T.C., Mamacentrum, Praha
 3. Rozbor falešně negativních výsledků mamografie
  J. Chod, M. Halaška ml., P. Strnad
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diskuze: 15 min.
12.50 – 14.00Oběd
14.00 – 15.30Současný stav chirurgie karcinomu prsu
 1. Chirurgie axily – videosekvence
  R. Zemanová, J. Adámek, M. Wald
  1.Chirurgická klinika 2 LF UK a FN Motol, Praha
 2. Přínos neoadjuvantní chemoterapie pro rozhodovací proces chirurgických výkonů u nádorů prsu
  V. Pecha, M. Bendová, K. Tikovský
  Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN KV
 3. Ovlivní chirurgická léčba incidenci lokálních recidiv karcinomu prsu?
  J. Chovanec, J. Filka, J. Navrátilová
  I. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
 4. Chirurgická léčba karcinomu prsu u starších žen
  H. Kaňková, L. Lednický
  Centrum pro nemoci prsu, Chirurgické oddělení ÚVN, Praha
 5. Ložisková změna v jizvě po ablaci-diagnostický problém ?
  L. Večeřová, J. Vachoušek, H. Kaňková, M. Skovajsová
  Centrum pro nemoci prsu, D.T.C, Mamacentrum, Praha
 6. Edém horní končetiny po axilární disekci
  D. Kolařík, K. Rauš, M. Halaška st., L. Petruželka
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a FN Na Bulovce, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 7. Dôsledky ROC-štatistiky výsledkov NM pre manažment nehmatných lézii v prsníku
  D. Malatin D, V. Bella, J. Klačko
  NOÚ, Bratislava
 8. Apokrinný karcinóm prsníka.
  F. Ondriaš, K. Pohlodek
  Odd. patológie a II. gyn.-pôr. klinika LFUK, FN Bratislava
 9. Rychle progredující karcinom prsu rezistentní na terapii-kasuistika
  M. Bendová, V. Pecha, J. Kotnourová
  Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN KV
Diskuze 15 min.
15.30 – 15.50Přestávka
15.50 – 17.20Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu
 1. Význam mikrometastáz v sentinelovej lymfatickej uzline
  K. Pohlodek
  II. gyn.-pôr. klinika LFUK a FN Bratislava
 2. Efektivita diagnostiky axilárnych lymfatických uzlín rôznymi metódami.
  A. Šimová, J. Klačko, V. Bella, D. Malatin
  NOÚ, Bratislava
 3. Stanovenie niektorých molekulových markerov v nádorovom tkanive prsníka a v axilárnych lymfatických uzlinách pomocou RT-PCR metódy
  M. Bartošová, M. Pauer, K. Holomáň, K. Pohlodek
  Virologický ústav SAV, Odd. patológie a II. gyn.-pôr. klinika LFUK,FN Bratislava
 4. Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu pomocí lymfoscintigrafie
  H. Křížová
  Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
 5. Detekce sentinelové lymfatické uzliny u karcinomu prsu a její očekávaný přínos
  M. Wald, J. Adámek, R. Zemanová
  1. Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 6. Kombinovaná detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu gamasondou a barvením – videoprezentace
  P. Strnad, J. Chod, M. Halaška ml.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 7. Detekcia mikrometastáz v sentinelových uzlinách imunohistochemickými metódami.
  M. Pauer, F. Ondriaš, K. Holomáň, K. Pohlodek
  Odd. patológie a II. gyn.-pôr. klinika LFUK, FN Bratislava
 8. Imunohistochemická detekce mikrometastáz v sentinelové uzlině
  A. Zuntová, P. Strnad
  Ústav patologické anatomie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diskuze 20 min.
17.20Závěr konference

Komentář ke konferenci

Organizátoři konference byli doslova „zavaleni“ množstvím velmi kvalitních příspěvků. Bylo nutné tedy podstatně redukovat délku příspěvků a důsledně kontrolovat jejich skutečnou délku. Sice opožděně, ale přece se omlouváme všem přednášejícím za tento dyskomfort. Je to poučení pro příště – tento obsažný program vyžadoval rozdělení do dvou dnů, avšak z technických a organizačních důvodů to není zatím možné.

Kontaktní adresa:

 • MUDr. Pavel Strnad, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
  Tel: 02 / 2443 4249
  Fax: 02 /2443 4220
  e-mail: Pavel.Strnad@lfmotol.cuni.cz
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz