Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Mamografický screening

Skupina MZ pro mamografický screening navrhla doplnění vyhlášky 183/2000 o zavedení preventivního (screeningového) mamografického vyšetření u žen od 46 do 68 roku věku ve dvouletých intervalech. V první fázi bude toto vyšetření provádět cca 10 akreditovaných pracovišť po celé republice, které splní podmínky akreditace. Organizace provádění preventivní mamografie bude zajištěna praktickým lékařem pro dospělé nebo ambulantním gynekologem. Bude-li žena požadovat provedení preventivní mamografii přímo bez doporučení výše uvedených odborníků, pak si vyšetření hradí sama. Výsledek vyšetření zasílá pracoviště obligatorně jak praktickému lékaři tak gynekologovi bez ohledu na to, který z těchto odborníků vyšetření doporučil. Zde ještě zbývá dořešit otázky úhrady pojišťovnami. Na posledním zasedání komise dne 13.12.2001 zástupce praktických lékařů pro dospělé (jsou placeni kapitační platbou od VZP) vcelku nepožadoval zvláštní úhradu. Praktičtí lékaři v současné době nemají a nedoporučují tolik mamografií jako gynekologové. Gynekologové však jsou již nyní postihováni za tzv. indukovanou péči a Senologická sekce bude požadovat závazná opatření týkající se hrazení preventivních mamografií.

Spuštění mamografického screeningu je zatím plánováno na 1.7.2002. Další informace budou poskytnuty na další celostátní konferenci Senologické sekce.

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz