Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

10. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
Novinky v prevenci, diagnostice a léčbě nemocí prsu

Program

Diagnostika nemocí prsu

09.00Bendová M., Bílková A., Svoboda B.:
Laser mamografie - přínos diagnostiky (?)
Gynekologicko-porodnická klinika FN KV a 3.LF UK, Praha
09.15Dvořák K., Patera J., Jandáková E., Pačovský Z., Chovanec J.
Kontrastní ultrazvuk prsu
Radiologická klinika, FN Brno
09.30Michaličková Z., Červenková J.
Význam aplikace kontrastní látky v diagnostice tumorózního procesu prsu
Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK, Praha
09.40Malatin, D.
Integrované bio-štatistické techniky hodnotenia súboru vyšetrení zobrazovacími diagnostickými metódami pri ca mammae
NOÚ, Bratislava
09.50Vachoušek J., Smejkal V., Večeřová L., Zemanová G.
Senologická péče od zavedení mamografického screeningu v podmínkách senologického centra
Centrum pro nemoci prsu, Praha
10.00Večeřová L., Zemanová G., Vachoušek J.
Indikátory kvality mamografického screeningu v podmínkách senologického centra.
Centrum pro nemoci prsu, Praha
10.10Diskuze
10.20 – 11.00Přestávka

Rizikové faktory

11.00Sabolová L., Bella V., Sabol M.
Riziko vzniku karcinómu prsníka u pacientok s malígnym melanómom a riziko vzniku malígneho melanómu u pacientok s karcinómom prsníka.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
11.15Bella V., Zámečníková E., Raneta O.
Aké je riziko vzniku karcinómu prsníka po hyperplázii alebo atypii potvrdenej histológiou?
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
11.30Mináriková E., Bella V., Silešová J.
Kardiovaskulárne riziko pacientok s karcinómom prsníka liečených chemoterapiou
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Firemní přednáška

11.40SYNERGIA Pharmaceuticals s.r.o.
Rozvadovská A. Znojmo
Indonal a jeho využití v medicínské praxi
11.50Diskuze
12.00 - 13.30Oběd

Léčba nemocí prsu

13.30Dušková M.
Kosmetické a rekonstrukční operace prsu, jejich vliv na prsní žlázu.
Klinika plastické chirurgie FN KV a 3. LF UK, Praha
13.45Chovanec J., Dostálová Z.
Karcinom prsu a kostní metastázy
Gyn.por. klinika, Brno
14.00Mlyneková K., Frydrych P.
Karcinom mužského prsu
Mammocentrum, Sokolov
14.15Strnad P.
ROLL – radionavigovaná detekce nehmatných karcinomů prsu
Gyn.por. klinika FN Motol a 2.LF UK
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz