Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

4. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
"Hormony a karcinom prsu, Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu"

Program

07.30Registrace
09.00Zahájení

09.05 - 10.45

„State of art“ diagnostiky a léčby karcinomu prsu:

09.05Cesta k diagnóze CIS, část 1 - Stereotaktické biopsie
M. Šťovíčková, H. Bitmanová, J. Frýbová
D.T.C., Mammacentrum, Praha
09.15Cesta k diagnóze CIS, část 2 - Strategie výběru bioptické metody
H. Bittmanová, M. Šťovíčková, J. Žížalová
D.T.C., Mammacentrum, Praha
09.25Výpodvedná hodnota NM (nativní mamografie) pri Ca mammae do 10mm
J. Klačko, V. Bella, D. Malatin
NOÚ, Bratislava
09.35Riešenie nehmatných lézií-poznatky mamárnej komisie NOÚ Bratislava
A. Šimová, V. Bella, D. Malatin, J. Klačko,
NOÚ, Bratislava
09.45Management nehmatného karcinomu prsu
S. Julínek, P.Hoferka, A.Vrabcová, D. Sečkařová
Chirurgická klinika a RDG oddělení 1.LFUK a FTNsP, Praha
09.55Core cut  biopsie v senologické praxi
J. Vachoušek, L.Večeřová, V. Smejkal
Centrum pro nemoci prsu, Praha
10.05Korelace výsledků core cut biopsie a výsledků definitivní histologie
L. Večeřová, V. Smejkal, J.Vachoušek
Centrum pro nemoci prsu, Praha
10.15Jednodenní chirurgie v léčbě mamárního karcinomu
R. Ichnovský, B. Vřeský,
Silesia Medical s.r.o., Ostrava
10.25Tumorektomie - proč ano, proč ne
V. Pecha, R. Koževnikovová
D.T.C. a.s., Praha
10.35 - 10.45Diskuze
10.45 - 11.15Přestávka

11.15 - 11.55

„Markery“ zvýšeného rizika karcinomu prsu:

11.15Genetické aberace u rizikových mamologických pacientek
J. Hynek, J. Kejzlar
Mamocentrum, Trutnov
11.25Expresia karbonickej anhydrázy IX v tkanivách prsníka sa spája s malignitou a overexpresiou c-erbB2
M. Bartošová, K. Pohlodek, S. Parkkila, T.J, Kartunnen, Š. Galbavý, A. Harris, S. Pastoreková, J. Pastorek
Bratislava, Oulu, Oxford
11.35Charakteristiky karcinomu prsu u mladých žen
J. Chod ml., M. Halaška ml., P. Strnad
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol, Praha
11.45 - 11.55Diskuze
11.55 - 12.10Přestávka

12.10 - 13.00

Senologie pro praxi:

12.10Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu v ČR
J. Novotný
Onkologická klinika 1.LFUK a VFN, Praha
12. 25Současný stav mamárního screeningu a úloha specializovaných mamodiagnosticko-screeningových center
M. Skovajsová
D.T.C., Mamacentrum, Praha
12.40Změny koncepce v péči o prsy v souvislosti se zavedením screeningu
P. Strnad
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol, Praha
12.50 - 13.00Diskuze
13.00 - 14.00Oběd

14.00 - 15.10

Hormony a prs:

14.00Realita hormonální substituční léčby - přehled
J. Jeníček
NPI Lékařský dům, Praha
14.10Korelácia HST a Ca mammae podľa veku
V. Bella, D. Malatin, E. Zámečníková
NOÚ, Bratislava
14.20Vplyv HST na denzitu prsnej žľazy
E. Mináriková, V. Bella, J. Klačko, D. Malatin
NOÚ, Bratislava
14.30(Anti) hormonální terapie a karcinom prsu
K. Rauš, D. Kolařík, M. Halaška st.
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LFUK a FN Bulovka, Praha
14.40Súvislosť veku menopauzy a Ca mammae
E. Zámečníková, V. Bella, D. Malatin D
NOÚ, Bratislava
14.50 Ovlivní chemoterapií indukovaná amenorea přežití žen s karcinomem prsu?
J. Chovanec, E. Juránková, M. Zahrádková, R. Husička
Gynekologicko-porodnická klinika MU, Brno
15.00 - 15.10Diskuze
15.10 - 15.30Přestávka

15.30 - 16.30

Komplikace chirurgie karcinomu prsu a možnosti jejich redukce:

15.30Lymfedém - komplikace chirurgické léčby karcinomu prsu
M. Halaška ml., J. Chod ml., P. Strnad, D. Kolařík, V. Komárek
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LFUK a FN Bulovka, 1.interní klinika FN Bulovka, Praha
15.40Metodiky měření lymfedému
V. Komárek, L. Navrátil, M. Halaška ml., P. Strnad, D. Kolařík, J. Chod ml.
1.interní klinika FN Bulovka, Ústav biofyziky 1.LFUK, Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol a 1.LFUK a FN Bulovka, Praha
15.50Model lymfatické drenáže prsu a sentinelové uzliny v experimentu
D. Pavlišta, O.Eliška
Gynekologicko-porodnická klinika a Anatomický ústav 1.LFUK a VFN, Praha
16.00Detekce mikrometastáz v sentinelové lymfatické uzlině karcinomu prsu sériovým prokrajováním a imunohistochemií
A. Zuntová, P. Strnad, J. Chod ml., M. Halaška ml.
Ústav patologické anatomie a Gynekologicko-porodnická klinika 2. LFUK a FN Motol, Praha
16.10Komplikace po mamoplastice - hyperprolaktinemie
B. Vřeský, R. Ichnovský
Silesia Medical s.r.o., Ostrava
16.20 - 16.40Diskuze
16.40Závěr konference

Postery

 • MK a Ca mammae v NOÚ Bratislava v  r. 2000-2001
  J. Klačko, D. Malatin, V. Bella
  NOU Bratislava
 • Sledovanie pacientok pri Ca in situ
  A. Šimová, V. Bella, D. Malatin
  NOU Bratislava
 • Novšie aspekty diferenciálnej diagnostiky lobulárnych lézií prsnej žľazy
  F. Ondriaš, M. Pauer, K. Pohlodek
  Odd. patológie a II.gynekologicko-pôrodnická klinika LFUK, Bratislava
 • Sledovanie pacientok pri lobulárnom Ca mammae
  A. Šimová, V. Bella, D. Malatin
  NOU Bratislava
 • Zmeny termografu při HST
  Malatin D., Bella V., Klačkov J., Mináriková E., Šimová A.
  NOÚ, Bratislava
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz