Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

10. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
Novinky v prevenci, diagnostice a léčbě nemocí prsu

Přednášky

 • Laser mamografie - přínos diagnostiky (?)
  Bendová M., Bílková A., Svoboda B.:
  Gynekologicko-porodnická klinika FN KV a 3.LF UK, Praha
  MS PowerPoint Laserova mamografie.ppt (ppt, 10MB)
 • Kontrastní ultrazvuk prsu
  Dvořák K., Patera J., Jandáková E., Pačovský Z., Chovanec J.
  Radiologická klinika, FN Brno
  MS PowerPoint Kontrastni sonografie.ppt (ppt, 33MB)
 • Význam aplikace kontrastní látky v diagnostice tumorózního procesu prsu
  Michaličková Z., Červenková J.
  Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK, Praha
  MS PowerPoint Motol.ppt (ppt, 8MB)
 • Integrované bio-štatistické techniky hodnotenia súboru vyšetrení zobrazovacími diagnostickými metódami pri ca mammae
  Malatin, D.
  NOÚ, Bratislava
  MS PowerPoint Predn Pa3. 9.ppt (ppt, 709kB)
 • Senologická péče od zavedení mamografického screeningu v podmínkách senologického centra
  Vachoušek J., Smejkal V., Večeřová L., Zemanová G.
  Centrum pro nemoci prsu, Praha
  MS PowerPoint Hormonalni.ppt (ppt, 588kB)
 • Indikátory kvality mamografického screeningu v podmínkách senologického centra.
  Večeřová L., Zemanová G., Vachoušek J.
  Centrum pro nemoci prsu, Praha
  MS PowerPoint Vecerova_Motol_2009.ppt (ppt, 1MB)
 • Riziko vzniku karcinómu prsníka u pacientok s malígnym melanómom a riziko vzniku malígneho melanómu u pacientok s karcinómom prsníka.
  Sabolová L., Bella V., Sabol M.
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
  MS PowerPoint MM a C50 Lola3.ppt (ppt, 5MB)
 • Aké je riziko vzniku karcinómu prsníka po hyperplázii alebo atypii potvrdenej histológiou?
  Bella V., Zámečníková E., Raneta O.
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
  MS PowerPoint Hyperplazie.ppt (ppt, 375kB)
 • Kardiovaskulárne riziko pacientok s karcinómom prsníka liečených chemoterapiou
  Mináriková E., Bella V., Silešová J.
  Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
  MS PowerPoint Praha.ppt (ppt, 95kB)
 • Indonal a jeho využití v medicínské praxi
  SYNERGIA Pharmaceuticals s.r.o.
  Rozvadovská A. Znojmo
  MS PowerPoint Indonal.ppt (ppt, 965kB)
 • Kosmetické a rekonstrukční operace prsu, jejich vliv na prsní žlázu.
  Dušková M.
  Klinika plastické chirurgie FN KV a 3. LF UK, Praha
  MS PowerPoint Duskova.ppt (ppt, 59MB)
 • Karcinom prsu a kostní metastázy
  Chovanec J., Dostálová Z.
  Gyn.por. klinika, Brno
  MS PowerPoint Predn Kost meta.ppt (ppt, 485kB)
 • Karcinom mužského prsu
  Mlyneková K., Frydrych P.
  Mammocentrum, Sokolov
  MS PowerPoint Muzsky karcinom.ppt (ppt, 8MB)
 • ROLL – radionavigovaná detekce nehmatných karcinomů prsu
  Strnad P.
  Gyn.por. klinika FN Motol a 2.LF UK
  MS PowerPoint ROLL sekce.ppt (ppt, 60MB)
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz