Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

15. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP

Program

09:00Zahájení konference
09:10 – 09:30P. Strnad: Nová klasifikace lézí prsu a naše možnosti prevence
09:30 - 09:50J. Červenková: Zobrazovací metody prsu, výhody, nevýhody, volba
09:50 - 10:10V. Bella: Sekrét prsníka
10:10 - 10:40přestávka s kávou
10:40 – 11:00D. Brančíková: Management hmatné léze prsu
11:00 – 11:20M. Bendová: Zánětlivé a pseudozánětlivé procesy prsu
11:20 – 11:40E. Zámečníková: Mastitída – naše skúsenosti
11:40 – 12:00E. Mináriková: Morbus Paget
12:00 – 13:00oběd
13:00 – 13:20L. Saksun: Aktuálne trendy v manažmente sentinelovej lymfatickej uzlin
13:20 – 13:40M. Zikán: Genetické riziko vzniku karcinomu prsu – jeho odhad a management
13:40 – 13:50závěr a káva

Program ke stažení

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz