Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Ambulance pro nemoci prsu, FN Motol

MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel: 224 434 249
Fax: 224 434 220
e-mail: Pavel.Strnad@lfmotol.cuni.cz

Ambulance pro nemoci prsu při gynekologicko-porodnické klinice FN Motol započala práci v roce 1998, kdy přišla část senologického týmu působícího na bývalé I. Gynekologicko-porodnické klinice VFN, Praha 2. Vedle komplexní dispenzární, preventivní a diagnostické péče nabízí i chirurgickou léčbu detekovaných karcinomů prsu. Velkou výhodou ambulance je její spojení s hormonální problematkou pre a postmenopauzálních žen a možnosti hormonální intervence. Ambulance vyšetří přes 3000 žen ročně, senologický tým kliniky operuje přibližně 80 žen se suspektním nálezem prsu a z toho je okolo 50 operací pro karcinom prsu. V tabulce 1 jsou uvedeny stručné výsledky práce ambulance, znázorněním poměru benigních a maligních biopsií prsu, mimo tzv. jehlové biopsie, jejichž počet stále stoupá a začínají nahrazovat otevřené biopsie prsu. V tabulce 2 je uveden rozbor biopsií benigních lézí prsu, ve kterých začínají dominovat biopsie pro tzv. mikrokalcifikace prsu, které jsou jedním z časných známek malignity. V současné době nalézáme malignitu (karcinom ve stadiu CIS nebo s mikroinvazí) až u 40% žen operovaných pro mikrokalcifikace. Tyto výsledky dokumentují velmi dobrý stav radiodiagnostiky a vlastně celého rozhodovacího procesu týmu, ve které je přítomen kromě radiodiagnostika, gynekologa a histopatologa i klinický onkolog a radioterapeut.

Tabulka 1
Procentuální poměr výsledků biopsie patologických formací prsu v letech 1997 (I.gynekologicko-porodnická klinika) až 2000 (Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol)

Tabulka 1

Tabulka 2

Tabulka 2

Vysvětlivky:

FA – fibroadenomJe to benigní léze prsu, u které je biopsie indikována pro nejistotu o její biologické povaze (karcinom v určité fázi svého růstu může imitovat vzhled fibroadenomu), nebo pro velikost, bolesti či kosmetický defekt.
Falešná pozitivitaZobrazovací metody vyslovují podezření na malignitu. Biopsie prokáže benigní lézi a v průběhu 1 roku nedojde k vývoji karcinomu prsu v dané lokalitě.
MikrokalcifikaceRychlý metabolický obrat nádorových buněk a jejich odumírání způsobuje přítomnost kalciových depozit v místě nádorového růstu. Tento nález je jednou z velmi časných známek přítomnosti malignity.
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz