Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Sporadické nádory prsu

Těchto nádorů je převážná většina, představují 80-85% všech nádorů prsu. V těchto případech nebývá zaznamenán výskyt v rodině nebo se vyskytly jen u jednoho člena, převážně z okruhu nepřímých příbuzných. V této souvislosti nutno upozornit, že nádory prsu jsou nejčastějším nádorovým onemocněním u ženy, takže se vyskytují v mnoha rodinách. Nejedná-li se o přímého příbuzného potom v těchto případech není riziko pro danou ženu zvýšené. Velkou roli při vývoji nádorů prsu hrají hormonální vlivy, životní styl, životospráva a účinky různých látek v životním prostředí Mutace genů typických pro genetický karcinom prsu však nehrají roli při vývoji tzv. sporadického karcinomu prsu (2). Pro vývoj kancerogeneze mléčné žlázy bylo v experimentu zapotřebí 4 -5 mutací somatických buněk. V nádorových buňkách se vyskytuje řada mutací, avšak není jasné, které z nich jsou odpovědné za iniciaci kancerogeneze a poté za invazivní růst (progresi) – to znamená, které jsou specifické pro vývoj nádorů prsu. Jednou porušená DNA nádorové buňky predisponuje k další řadě chyb při replikaci (replication errors) a tyto mutace jsou předávány dceřiným buňkám mechanismem tzv. klonální expanze. Na jejím konci stojí klon buněk s invazivním a metastatickým potenciálem (28).

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz