Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Opatření pro snížení úmrtnosti na nádory prsu

Opatření která jsou v současné době k dispozici pro snížení úmrtnosti a incidence nádorů prsu:

Primární prevence – znamená vyhýbání se nebo odstranění primární příčiny, která působí dané onemocnění. V případě nádoru prsu, kdy příčina není známa, je obtížné mluvit o prevenci.

Všechna, v současnosti navrhovaná opatření patří do tzv. zdravého životního stylu (omezení konzumace alkoholu, absence kouření cigaret, redukce energetického příjmu ze živočišných proteinů a tuků, redukce hmotnosti, pohyb).

Chemoprevence – podávání určitých látek zdravým ženám, které jsou ve zvýšeném riziku nádorů prsu s cílem snížit toto riziko. V současné době jsou k dispozici antiestrogeny (Tamoxifen) a retinoidy. Dobrý účinek se očekává od skupiny selektivních modulátorů estrogenových receptorů (Raloxifen). V současné době jsou zkoušeny látky ze skupiny inhibitorů aromatáz, které jsou velmi účinnou hormonální léčbou karcinomu prsu. Účinek různých přírodních látek (flavonidy, isoflavonidy, lignany, selen, resveratrol) je nutno ověřit. Od funkčního modelu chemoprevence vhodného pro obecnou populaci se očekává redukce incidence karcinomu prsu. Zatím není k dispozici.

Sekundární prevence – znamená včasnou diagnózu nádorového onemocnění. V případě nádoru prsu je nejspolehlivější diagnostickou a screeningovou metodou mamografie. Nádor prsu do velikosti 1 cm je možno zcela vyléčit a většinou není nutné snesení prsu. V důsledku této prevence stoupá procento tzv. konzervativních – prs šetřících operačních výkonů. Včasná diagnóza je vázána na řádnou prevenci a pravidelné mamografické kontroly. V České republice je k dispozici mamární screening založený na věku od roku 2002. Každá žena od 45 roku života má nárok na mamografii v intervalu 2 let. V současné době pozorujeme vzestup časných stadií nádorů prsu, již ve stadiu nehmatné léze, které lze velmi dobře léčit. Zcela jistě je to důsledek úspěšnosti zavedeného screeningu.

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz