Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Mamografický screening

Mamografie je suverénní metoda detekce nádorů prsu. Je schopná nalézt formace od několika milimetrů a tzv. mikrokalcifikace, které jsou v určitém procentu symptomem časných stadií karcinomů. Jedná se o tzv. nehmatné léze a jejich histologickým korelátem bývají nádory ve stadiu CIS nebo mikroinvazivní karcinomy.

Mamografický screening spočívá v masovém provedení mamografie určitých selektovaných skupin žen. Již touto větou je možné vyvolat řadu polemik. Jaká má být cílová skupina žen – budou to jen tzv. ženy se zvýšeným rizikem karcinomu, anebo všechny ženy např. na základě věku. Jak definovat rizikovou ženu, když většina žen s karcinomem prsu žádný rizikový faktor nemá. Jak určit vhodný věk od kterého začít se screeningem, tak aby prospěch vyvážil náklady. Jak screening organizovat a kdo ho bude platit. Senzitivita mamografie stoupá se stupněm involučních změn v prsu, které závisejí na věku ženy. Proto optimální věk žen pro screening bude někde mezi 40-49 rokem života. Další otázkou je, kdy se screeningem skončit, ve většině studií to byl věk 70 let.

První studie zabývající se efektivitou mamografického screningu se datují na začátek 70. let. Výsledky provedených randomizovaných studií uvádějí snížení mortality na karcinom prsu u žen starších 50. let až o 30%. Ve skupině žen mezi 40-49 rokem života existuje kontroverze názorů na prospěch mamografie, avšak i v této skupině bylo prokázáno snížení mortality na karcinom prsu, které opravňuje rozšíření screeningové mamografie na ženy od 40 roku života (1,3,4,7,13,18,22,23,30,32).

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz