Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu - nový koncept chirugie axily

Vedle velikosti primárního nádoru je stav regionálních lymfatických uzlin stále jedním z vedoucích a nezávislých faktorů u karcinomu prsu pro určení prognózy nemoci a strategie další léčby. Standardním výkonem u operabilního karcinomu prsu i v případě konzervativního výkonu je axilární lymfonodektomie v I a II etáži s minimálním ziskem deseti lymfatických uzlin (LU).

Koncept sentinelové lymfatické uzliny spočívá v tom, že existuje jedna lymfatická uzlina, která jako první v regionálním lymfatickém systému drénuje prs a do této uzliny se šíří nádorové buňky nejdříve. Stav této uzliny predikuje stav všech dalších regionálních lymfatických uzlin (1,2,3). Rozhodujícím kritériem pro úspěšnost detekce je zkušenost s lymfatickým mapováním – mluví se o tzv. „learning“ křivce. S rostoucím počtem výkonů stoupá úspěšnost detekce. Pro úspěšnost detekce je důležitý výběr vhodných případů – jsou preferovány malé karcinomy stadia T1 a předpoklad negativity axilárních lymfatických uzlin, což opět souvisí s velikosti nádoru.

V případě absence postižení sentinelové uzliny nádorem je možné a bezpečné opustit kompletní disekci axily. Tento postup je provázen výrazným zkrácením doby operace, drenáže a hospitalizace. Riziko vzniku otoku horní končetiny je minimalizováno. Revoluční přínos metody biopsie sentinelové uzliny je srovnáván s revolucí zavedení konzervativní-prs šetřící chirurgie v 70 letech minulého století.

Literatura

  1. Veronesi, U., Paganelli, G., Galimberti, V., Viale, G., Zurrida, S., Bedoni, M., Costa, A., Cicco, C., Geraghty, J.G., Luini, A., Sacchini, V., Veronesi P.: Sentinel-node biopsy to avoid axillary dissection in breast cancer with clinically negative lymph nodes. Lancet, 349, 1997, s., 1864-1867.
  2. Schrenk, P., Shamiyeh, A., Wayand, and W.: Sentinel lymph-node biopsy compared to axillary lymph-node dissection for axillary staging in breast cancer patients. Eur. J. Surg. Oncol. 27 (4), 2001, s. 378-382.
  3. Strnad P., Rob L., Křížová, H., Zuntová, A., Chod, J., Halaška, and M.: Biopsie sentinelové lymfatické uzliny u karcinomu prsu v praxi. Čes. Gynek. 2005, 70, 4, 291-295.
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz