Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Karcinom prsu - stav incidence a mortality

V České Republice, podobně jako v ostatních rozvinutých zemích Evropy a Severní Ameriky, dochází stále ke zvyšování incidence karcinomu prsu při nevýznamných změnách mortality. Graf uvádí incidenci a mortalitu nádorů prsu v ČR od roku 1970 do poslední dostupné informace UZIS. V roce 2004 se poprvé snížila incidence nádorů prsu, která v roce 2005 pokračuje. Snížení je malé, ale stojí za zamyšlení vzhledem k tomu, že obdobný trend pozorují i jiné státy, například USA. Souvisí-li tento trend s významným, celosvětovým poklesem užívání hormonální substituční léčby není jasné.

Graf 1
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz