Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

14. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP

Všeobecné informace

Termín:sobota 23.03.2013, od 8.00 hod.
Místo konání:FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS ČLS JEP
a Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
Tématika: Přehled diagnostiky a léčby nemocí prsu v každodenní praxi
Registrační poplatek: Registrační poplatek činí 500 Kč pro lékaře a pro NLZP 300 Kč. Poplatek bude vybírán při registraci 23.03.2013. První autor přednášky registrační poplatek neplatí.
Program:Odborný program.

Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Předseda senologické sekce ČGPS
Copyright © 2002-2018 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz