Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

13. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP

Všeobecné informace

Termín:sobota 31.03.2012, od 8.00 hod.
Místo konání:FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, velká posluchárna
Pořadatel:Senologická sekce ČGPS ČLS JEP
a Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol
Tématika: Nemoci prsů v každodenní praxi
Přihlášky: Přihlášky k aktivní účasti zašlete do 31.1.2012, k pasivní účasti do 19.3.2012.
Autory přednášek prosíme o předání přednášky v elektronické formě v den konference - 31.3.2012. Bude zveřejněna na webových stánkách sekce.
Registrační poplatek: Registrační poplatek je 500 Kč, pro NLZP 300 Kč a bude vybírán při registraci 31.3.2012. První autor přednášky registrační poplatek neplatí.

Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Předseda senologické sekce ČGPS
Copyright © 2002-2018 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz